• ثبت نام

انتظار

خوب من،
نمی دانم چرا در این وقت شب که حتی پرستو ها هم خوابیده اند باز قلمم را بر گرده ی کاغذ می کشم ...

 

 


خوب من

امشب تنها تر از همیشه چشمان اشک بارم را به راه کسی دوخته ام که می دانم هرگز نمی آید...

 


تنهایی

پنجه های تنهایی بردیواره ی دلم چنگ می زند .داغی اشک گونه های تب دارم را می سوزاند...

 

 

 


نامه


از من نپرس حالت چطور است ،نپرس چه خبر ؟ برای اینکه می گویم ملالی نیست جز دوری شقایق ها...

 

 

 

 


خزان

بعد ازتوبهاربا من غریبه شد ترانه های سبزخاطره شدند و باغستان آرزویم میزبان هیچ چکاوکی نشد...

 

 

 

 

 


این کیست؟

این کیست که در پشت این پرده های سوال ایستاده وباچشم های مطمئن مرا می کاود...

 


شاید

همیشه جذبه های عشق ، نابه هنگام می ربایدت ،دور از هیاهوی خط ورنگ ونقش .وقتی که به زیبایی اقتداکنی وتن رااز وابستگی ها رهاکنی...

 


میعادگاه

پرندگان و هوای دل انگیز کوهستان هیچ کدام برایم زیبا و دل انگیز نیست...

 

 

 

 


یا ضامن آهو

اینجا پرندگان به سجود آمده انددر این سرزمین عشق را به تماشا نشسته ام در روبرویم گنبد طلایی تو همه را به نیایش می خواند...

 

 

 


به نام او

تو اوج صداقت شعرهایم بودی آنگاه که قلم در دست های لرزانم لغزید ودر دل پاک کاغذ جا یگزین شد...

 


آهسته آمدی

قبل از ریزش اولین برگهای پاییزی ، پیش از برش اولین باران، در یک صبح روشن که خورشید چادر محبتش را بر آسمان کلبه محقرم گسترده بود...

 


بی قراری

چقدر بیقرار شده ام این روزها ،وای بر من که از دروازه آرامش رانده شده ام...

 


دلتنگی

مدت هاست چیزی نگفته ام نه به این دلیل که چیزی برای گفتن ندارم بلکه به این دلیل است که از گفتن خسته ام...

 


افسوس

آن روز که سر زده مهمان صحن و سرای دلم شدی خورشید تابان تر شد ولب های خشکیده ام که سالها بود خندیدن را در صندوق فراموشی گذاشته بود...

 


اشک

بی هیچ بهانه ای ِسرانگشتانم وجودت را لمس می کند گرم هستی ِنمی دانم اگر تو نبودی چه می شد...

 

 

 


خدایا

این دل و دست و پا هیچگاه اینقدر نلرزیده ، این اشک ها اینقدر مدام نباریده اند...

 

 

 


روزگار

سکوت پر از ابلیس است آتش وجودم به لحظه های از دست رفته می خندد...

 


زمان

و فکر کنیم به خدا که سبز است سبز ،سبز ،مثل جانماز مخملی مادر بزرگ...

 

 

 
Copyright © 2018 Adabestan. Designed by SARAN NET

قرم ورود و ثبت نام

فرم ثبت نام

*
*
*
*
*

فیلدهائی که با (*) مشخص شده اند،حتما می بایست پر شوند.