• ثبت نام
اقبال یغمایی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مرحوم اقبال يغمايي نويسنده و مترجم دانشمند معاصر بود . او دانش آموخته دانشسراي سابق بوده وبه امر معلمي اشتغال داشت . وي همچنين دربنياد فرهنگ ايران نيز فعاليت داشت . يغمايي آثار بسياري به يادگار گذاشته است .
گروه : علوم انساني
رشته : زبان و ادبيات فارسي
والدين و انساب : اقبال يغمايي فرزند شادروان اسد الله منتخب السادات جندقي (آل داود ) و برادر كوچكتر مرحوم حبيب يغمايي (مدير مجله يغما) بود .
اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : اقبال يغمايي كوچكترين پسر خانواده بود . او درروزگاري زاده شد كه پدرو ساير افراد خاندان به تازه گي از رنج دربه دري هاي ناشي از تهاجم نايب حسين كاشي و ديگر باغبان رسته بودند . ردرروستاي خور به طور دائم ماواگزيدند .
تحصيلات رسمي و حرفه اي : اقبال يغمايي تحصيلات نخستين را نزد پدر دانشمندش فرا گرفت و درحالي كه بيش از هفت سال نداشت ازراه كوير به شاهرود آد و از آنجا روانه تهران شد . درتهران درجوار برادرش ، حبيب يغمايي ،‌دريكي از حجره هاي مدرسه دارالشفاء كه برروي مسجد شاه بود سكني گزيده و به كار تحصيل پرداخت . پس از آن دردوره اول دانشسراي مقدماتي پسران به تحصيل پرداخت و درسال 1315 شمسي دوره آن را به انجام رسانيد .
همسر و فرزندان : مرحوم اقبال يغمايي چهارفرزند پسر و دختر دارد كه دو تن از آنان پزشكان برجسته و نامورند .
وقايع ميانسالي : اقبال يغمايي دردوران ميانسالي ابتدابا نشريات و مجلات گوناگون همكاري داشت . نشرياتي همچون مهر ، ارمغان ، يغما ، آموزش و پرورش و دانش آموز مي باشند .
زمان و علت فوت : اقبال يغمايي در15شهريور 1376 شمسي دربيمارستاني درغرب تهران و در حالي كه بيش از هشتاد سال سن داشت درگذشت و روز بعد درقطعه ويژه دانشمندان و اهل قلم دربهشت زهرا به خاك سپرده شد.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : اقبال يغمايي درنيمه دوم سال 1315 شمسي به خدمت وزارت معارف درآمد و با سمت دبيري به شاهرود رفت . وي درسال 1325 به تهران منتقل شدو پس از دو سال تدريس درمدارس تهران به اداره كل نگارش وزارت فرهنگ منتقل شد . وي درتاريخ 12/10/1374ازوزارت آموزش و پرورش بازنشسته شد .
فعاليتهاي آموزشي : مهمترين فعاليت هاي آموزشي اقبال يغمايي ،‌نويسندگي بود . در آن راستا وي مدتي مجله آموزش و پرورش را منتشر كرد . سپس در دوره 25 مجله (سال تحصيلي 31-1330) رسما مديريت مجله را برعهده گرفت . سالهايي كه تصدي اين مجله را يغمايي برعهده داشت از جمله ادوار خوب اين مجله بود . از آن پس مجله مستقلي به راه انداخت . اين مجله كه دانش آموز نام داشت مخصوص كودكان و نوجوانان بوده و يكي از بهترين و نخسيتن نشرياتي بود كه درايران براي نوجوانان منتشرگرديد .او همچنين مجله رايزن را نيز براي كودكان چاپ مي كرد .
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : اقبال يغمايي درزمان بازنشستگي به طور غير رسمي و بنا به دعوت دكتر پرويز خانلري دربنياد فرهنگ ايران به كار پرداخت و مدتي از ساعات ظهر به بعد دراداره نگارش وزارت فرهنگ وهنر به انجام خدمت متفرقه فرهنگي اشتغال داشت . تا آنكه دراواخر سال 1357 شمسي به كلي خدمات فرهنگي و اداري را رها كرده و درمنزل كارهاي تحقيقي خودرا ادامه داد . وي تاروزها پاياني عمر دست ازمطالعه و تحقيق و ترجمه برنداشت .
آرا و گرايشهاي خاص : اقبال يغمايي به مطالعه و تحقيق و پژوهش علاقه خاصي داشت .طوري كه تاروزهاي واپسين عمر دست ازنوشتن برنداشت . با آنكه ديگانش كم نورشده و دستانش مي لرزيد باز هرهنگام كه رمقي مي يافت كتابي بردست مي گرفت و يا خطوطي برصفحه كاغذ نقش مي كرد .

آثار :
1 افرند
ويژگي اثر : اين اثر مجموعه داستانهاي آموزش است
2 بزرگمهر
3 تاريخچه اداره كل نگارش وزارت معارف
4 تاريخچه اعزام محصل به اروپا اززمان ناصرالدين شاه تا 1312شمسي
5 ترجمه پتي شنر
ويژگي اثر : اين كتاب تاليف آليفونس دوده بوده و توسط يغمايي به فارسي ترجمه شده است .
6 ترجمه پل وويرژيني
ويژگي اثر : اين كتاب تاليف برناردن دوسن پير است كه توسط يغمايي به فارسي ترجمه شده است
7 ترجمه تلماك
ويژگي اثر : اين كتاب نوشته فنلون است و توسط يغمايي به فارسي ترجمه شده است
8 ترجمه حكايت هاي آسيايي
ويژگي اثر : اين كتاب تاليف كنت گوبينو است
9 ترجمه ربنسن كروزئه
ويژگي اثر : اين كتاب تاليف دانيل دفو بوده و توسط يغمايي به فارسي ترجمه شده است
10 ترجمه سفر نامه شاردن
ويژگي اثر : اين كتاب تاليف شاردن است كه در5جلد به فارسي ترجمه گشت
11 تشبيهات شاعرانه
12 تصحيح ابومسلم نامه
ويژگي اثر : اين كتاب تاليف ابو طاهر بن علي بن حسين طرطوسي و توسط يغمايي تصحيح شده است
13 جغرافياي تاريخي دامغان
14 خليج فارس
15 خمسه نظامي به نثر
16 داستان هاي عاشقانه ادبيات فارسي
17 داستانهاي پهلواني ادبيات فارسي
18 دانستني هاي علمي
19 زگفتار دهقان
ويژگي اثر : اين اثر شاهنامه فردوسي به نثر است
20 سيستان و بلوچستان
21 شرح احوال و آثار خواجه نصير الدين طوسي
22 شهيد راه آزادي سيد جمال اصفهاني
23 طرفه ها
24 عارف نامي يايزيد بسطامي
25 عشق و پادشاهي ياداستان تاريخي نورجهان و جهانگير
26 مختصر راماين (كهن ترين اثر حماسي هندوان )
27 مدرسه دارالفنون
28 هوس نامه خسرو و شيرين
29 وزيران علوم و معارف وفرهنگ ايران

 
Copyright © 2018 Adabestan. Designed by SARAN NET

قرم ورود و ثبت نام

فرم ثبت نام

*
*
*
*
*

فیلدهائی که با (*) مشخص شده اند،حتما می بایست پر شوند.